Meggitt Corporate Holiday Party 12.19.2015 - Steven Springer